Tidsgeograferna


Som tidsgeografer får en skolklass, med hjälp av den lokala hembygdsföreningen, skapa en egen rundvandring till appen Shuttle. Rundvandringen utgår från platser som eleverna själva har valt, och sedan utforskat historiskt. 

Om konceptet
Tidsgeograferna är ett pedagogiskt koncept som Skånes hembygdsförbund tagit fram och som bekostats av Crafoordska stiftelsen. Konceptets pilotprojekt genomfördes av en åk 6 på Parkskolan i Osby tillsammans med Osby hembygdsförening.

Konceptet tar fasta på elevernas egen upplevelse av sin hembygd och kopplar samman den med platsens historia. På det viset stärks elevens historiemedvetenhet och även kunskapen om hembygden. Deras dokumentation blir bevarad på Folklivsarkivet i Lund, om de vill.

Folder Tidsgeograferna

Arbeta med Tidsgeograferna

Hembygdsföreningar som är medlemmar i Skånes hembygdsförbund kan kostnadsfritt låna en väska med allt som behövs för att arbeta med skolan med Tidsgeograferna. Representerar du en skola och tycker det här verkar intressant? Kontakta en hembygdsförening nära dig eller låt Skånes hembygdsförbund förmedla kontakt. Kontakta oss.

Editerad av: Zanna Friberg (2020-06-05 11:45:05)