Tidsgeograferna


Ett koncept för samarbete hembygdsförening - skola!
Tidsgeograferna är ett pedagogiskt koncept som Skånes hembygdsförbund tagit fram, och som bekostats av Crafoordska stiftelsen. Under 2015 testades konceptet av en åk 6 på Parkskolan i Osby, tillsammans med Osby hembygdsförening.

Som tidsgeografer får klassen med hjälp av den lokala hembygdsföreningen skapa en egen rundvandring till appen Tidsmaskinen. Rundvandringen utgår från platser som eleverna själva har valt, och sedan utforskat historiskt. Konceptet tar fasta på elevernas egen upplevelse av sin hembygd och kopplar samman den med platsens historia. På det viset stärks elevens historiemedvetenhet och även kunskapen om hembygden. Deras dokumentation blir bevarad på Folklivsarkivet i Lund, om de vill.

Hembygdsföreningar som är medlemmar i Skånes hembygdsförbund kan kostnadsfritt låna en väska med allt som behövs för att arbeta med skolan med Tidsgeograferna. Läs mer här: Folder Tidsgeograferna

Representerar du en skola och tycker det här verkar intressant? Kontakta en hembygdsförening nära dig eller låt Skånes hembygdsförbund förmedla kontakt. Kontakta oss.

Editerad av: Sara Williamsson (2018-10-31 07:54:42)