Lengertz konstpris


Lengertz konstpris 2019

Lengertz konstpris 2019 tilldelades Margit Brundin med motiveringen:

 

ImageMargit Brundin är verksam i Teckomatorp och har en masterexamen i keramikkonst från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet.

Margit Brundin arbetar med lera i stort format, oftast figurativ skulptur, där hon applicerar en berättelse på ett djur, t ex en hare. Med hjälp av människors kroppsspråk tillämpade på djurens former angriper hon sorg, förvåning, misstänksamhet, nyfikenhet osv. Komplexa former byggs upp med en finstilt detaljrikedom. Ögonblick fångas i öron som fladdrar, ögon som tåras. Man blir berörd, både glad och fundersam av att möta skulpturernas uttryck. Det är lätt att känna igen sig själv och andra.

Skulpturerna ringlas och modelleras i en rödbrännande stengodslera och bränns vid 1120 grader. Med engobering, flytande lera färgsatt med koppar-, järn-, mangan- eller koboltoxid, får ytan liv.

Efter sex separatutställningar och ett flertal samlingsutställningar runt om i Sverige hade Margit Brundin 2018 en separatutställning ”Jag har funnit min hare” på Axel Ebbes konsthall, Trelleborg. Ett offentligt verk av henne finns på Angereds förskola.

Margit Brundin tilldelas Lengertz konstpris 2019 för en gedigen konstnärlig gärning med keramiska verk som både berör, roar och oroar.

Madeleine Brandin för Skånes hembygdsförbunds kulturprisgrupp 4 mars 2019

Foto på Margit Brundin av Andreas Paulsson.

 

Tidigare pristagare

2018 Birgitta Nelson Clauss, Teckomatorp

 

Birgitta Nelson Clauss är utbildad på Konstfack i Stockholm och Grafikskolan Forum i Malmö och har varit verksam som konstnär i Skåne i snart femtio år. Hon gör stora bildvävar och är rikhaltigt representerad inom och utom Sverige i offentlig och privat miljö, bland annat Statens konstråd, Malmö Museum, Röhsska museet, SE-banken, Akzo Nobel och i ett stort antal kommuner, landsting och kyrkor. 

[...] Birgitta Nelson Clauss ett långt och gediget konstnärskap, där hon på ett hantverksmässigt säkert sätt utvecklat en egen bildvärld, fylld av lust och lekfullhet.


2017 Peter Wallström, Malmö

 

Wallström är målare och tecknare. Hans bilder är skenbart exakta och realistiska. De skildrar ofta landskap, ibland med en stadssilhuett i bakgrunden. I bildens front står en person stilla med ryggen mot betraktaren. På ett surrealistiskt sätt, gärna i marginalen, kan ett främmande objekt ses, en blå elefant, en noshörning eller en varg. Peter Wallströms bilder utvecklas i betraktarens ögon till berättelser, historier eller sagor, som fylls med detaljer, samband och illusioner.

2016 Johan Röing, Fuglie

 

[...] Johan Röing tilldelas Lengertz konstpris 2016 för att han under trettio år utvecklat ett ömsint konstnärskap bottnat i traditionellt trähantverk. Hans både enkla och raffinerade skulpturer, ofta människor och djur, berör, roar och oroar.


2015 Christian Partos, Stockholm

 

[...] Det finns i Christian Partos konst en stark koppling mellan teknik, naturvetenskap och humanism. Samtidigt har den en existentiell infallsvinkel och en lekfullhet, som gör tekniken sekundär. Christian Partos arbetar med flera medier, där ljus, ljud och elektronik spelar stor roll. Som exempel kan nämnas hans verk "Spårsken" på stationen Triangeln i Malmö, som sänder ut ljusslingor och gnistor utefter perrongen. Verket ger associationer till det moderna samhällets tempo och människornas rörelse i tid och rum.
Editerad av: Zanna Friberg (2020-05-18 06:51:14)