Befintliga rundor till Tidsmaskinen


Följande rundor finns färdiga att ladda ner till applikationen Tidsmaskinen.
Listan fylls på efterhand.

500 år på 500 meter
Plats: Ängelholms centrum
Innehåll: En vandring i centrala Ängelholm, med berättelser om näringar, byggnader och gator under de 500 år som förflutit sedan staden grundades. Rundan är, namnet till trots, drygt 1 km lång.
Producent: Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 2016.
Nerladdningsnamn: angelholmshistoria

Bildsköne Bengtsson
Plats: Immelns nordöstra strand
Innehåll: Berättelser längs Edre Ström till Filkesjön och grottan där ”Bildsköne Bengtsson” och ”Tatuerade Johansson” gömde sig på 1930-talet. Rundan är ca 2 km.
Producent: Oppmanna-Vånga hembygdsförening. 2014.
Nerladdningsnamn: bildskone_bengtsson

Biskopskällaren
Plats: Ivö, Kyrkvikens östra sida
Innehåll: Berättelser vid ruinen efter ärkebiskop Anders Sunesens palats, uppfört på 1220-talet. Rundan är endast ca 20 m.  
Producent: Skånes hembygdsförbund. 2014.
Nerladdningsnamn: biskopskallaren

Bronsålder vid Hermanstorp
Plats: Hermanstorp - Källsåker natur- & kulturområde, nordväst om Västervik
Innehåll: En vandring i Hermanstorp - Källsåker natur- &  kulturområde. Längs den 2 km långa rundan berättas om många fornlämningar.
Producent: Västerviks museum
Nerladdningsnamn: bronsalder_vid_hermanstorp

Medeltida Ivö
Plats: Ivö, Kyrkvikens östra sida
Innehåll: Från Biskopskällaren, ruinen efter ärkebiskop Anders Sunesens palats, till Ivö kyrka. Rundan är ungefär 2 km lång och följer landsvägen.
Producent: Skånes hembygdsförbund. 2015.
Nerladdningsnamn: medeltida_ivo

Dalby centrum
Plats: Dalby (start vid biblioteket)
Innehåll: Dalby centrums bebyggelsehistoria. Denna runda tar max 30 minuter och tar dig runt bland de historiska sevärdheterna i Dalby centrum. Det finns 12 stopp på rundan och du kommer bland annat till Dalby Gästis, Tingshuset, Ståhls smedja och Strädelängan.
Producent: Kulturkvadranten i Dalby. 2015.
Nerladdningsnamn: dalby_centrum

Dalby kloster
Plats: Dalby (vid kyrkan)
Innehåll: Dalby klosters historia. Rundan är ca 200 m.  
Producent: Kulturkvadranten i Dalby. 2014.
Nerladdningsnamn: dalby_kloster

Döda byn
Plats: Start på Lerjevallens parkering vid Mjönäsvägen, 6 km norr om Arkelstorp.
Innehåll: En vildmarksrunda längs Skåneleden. En gång var denna vildmark befolkad av torpare och småbönder. Hela rundan är nästan 2 mil lång. Den följer i stort Skåneledens etapp Lerjevallen-Bökestad.
Producent: Oppmanna-Vånga hembygdsförening
Nerladdningsnamn: doda_byn

Från dåtidens Uppåkra till framtidens ESS - Kunskapsstråket
Plats: Från Uppåkra till Lund.
Innehåll: Vi tar dig med på en resa från järnåldersbosättningen Uppåkra till det som kommer bli världens mest kraftfulla neutronkälla - ESS! Leden är ca 11 kilometer lång och tar ca 4 timmar.
Producent: Uppåkra Arkeologiska Center
Nerladdningsnamn: kunskapsstraket

Från kyrkherrgården till Backstugan
Plats: Hembygdsparken Degeberga
Innehåll: Skildringar av hur byborna bodde och levde i de olika husen för drygt 100 år sedan. Rundan är ungefär 2 km lång.
Producent: Gärds härads hembygdsförening. 2015.
Nerladdningsnamn: hembygdsgard

Gislövs läge
Plats: Gislöv
Innehåll: Rundvandring bland gamla bruksbåtar, fiskesnipor, verktyg, redskap och byggnader i Gislövs hamn
Producent: Sirmiones Skeppslag
Nerladdningsnamn: gislovs_lage

Ingeborrarp
Plats: Friluftsmuseet Ingeborrarp, Örkelljunga.
Innehåll: En ljudvandring om Örkelljungabygdens historia, från medeltid till nutid.
Producent: Örkelljunga hembygdsförening
Nerladdningsnamn: ingeborrarp

Gustavsbergsleden
Plats: Bromölla. Start vid biblioteket/turistkontoret
Innehåll: Leden börjar och slutar i brukssamhället, passerar genom ”ålderdomligt” odlingslandskap och skog på Ryssberget och går sen tillbaka mellan två sjöar. Lämplig att cykla. Rundan är 23 km lång.
Producent: Ivetofta hembygdsförening och Bromölla kommun
Nerladdningsnamn: gustavsberg (svenska) eller gustavsbergsledenengelska (engelska)

Järnvägsgatan
Plats: Järnvägsgatan, Limhamn.
Innehåll: Järnvägsgatans hus och historia är dokumenterad av barn på Geijerskolan, som därefter skapat en runda av materialet.
Producent: Limhamns museiförening i samarbete med Geijerskolan
Nerladdningsnamn: jarnvagsgatan

Kulturhistoriska platser i Tomelilla kommun
Mer information på www.tomelilla.se

1. Tomelillarundan
Plats: Tomelilla centrum
Innehåll: Tätorten Tomelillas historia. Rundan är ca 2 km lång.
Producent: Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: tomelilla

2. Tomelilla byagård
Innehåll: Om Tomelilla byagård
Producent: Tomelilla byagård och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: Byagarden

3. Övraby mölla
Innehåll: Om Övraby möllas historia och konsten att mala mjöl
Producent: Övrabymölla och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: ovrabymolla

4. Hans Nilsgården i Kverrestad
Innehåll: Om Hans Nilsgårdens historia
Producent: Kverrestads hembygdskrets och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: Hansnilsgarden

5. Othinslunda
Innehåll: Om Othinslunda hembygds- och borstmuseum
Producent: Othinslunda hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: Othinslunda

6. Bondrumsgården
Innehåll: Om Bondrumsgården, dess historia och föreningens verksamhet. Rundan är 150 meter lång och innehåller fem informationspunkter.
Producent: Albo härads hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: bondrumsgarden

7. Eljaröds brydestuga
Innehåll: Om Eljaröds brydestuga och linberedning
Producent: Eljaröds byalag och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: Eljarod

8. Hallamölla
Innehåll: Om Hallamöllas historia
Producent: Albo härads hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: hallamolla

9. Sillaröds skvaltkvarn
Innehåll: Om Sillaröds skvaltkvarns historia
Producent: Albo härads hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: sillarod

10. Agusastugan
Innehåll: Om Agusastugan och dess historia
Producent: Albo härads hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: agusastugan

11. Glimmebodagården
Innehåll: Om Glimmebodagårdens historia
Producent: Albo härads hembygdsförening och Tomelilla kommun
Nerladdningsnamn: Glimmebodagarden

NY! Konst i Fristad
Plats: Fristad, start i Stationsparken
Innehåll: Spännande berättelser om 14 konstnärliga utsmyckningar i Fristad, norr om skulpturstaden Borås. Olika material, olika uttryck. Vad inspirerade konstnären, när och varför hamnade de just i Fristad?
Producent: Framtid Fristad. 2019.  Med stöd från Borås stad och Västra Götalandsregionen.
Mer info: www.framtidfristad.se/konst
Nerladdningsnamn: konstifristad

Konstrundan
Plats: Ängelholm, start vid Turistbyrån.
Innehåll: En vandring till offentlig konst i Ängelholm. Rundan är ca 2 km lång.
Producent: Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 2018.
Nerladdningsnamn: konstrunda

Kvinnokrafter i Ängelholm
Plats: Ängelholm
Innehåll: Under rundvandringen presenteras ett tjugotal bemärkansvärda kvinnor, som gjort avtryck i Ängelholms modernare historia (sent 1800-tal och 1900-tal).
Rundan är ca 2,5 km lång.
Producent: Ängelholmsbygdens lokalhistoriska förening. 2018.
Nerladdningsnamn: kvinnokraft

Ljungaviken
Plats: Ljungaviken, Sölvesborg
Innehåll: Rundan tar dig runt stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg. Här guidas du genom arkeologiska platser och vikens tidigare gömda historia. En vandring från stenåldern till järnåldern, på ca 5 km.
Producent: Blekinge museum
Nerladdningsnamn: ljungaviken

Medeltida Simrishamn
Plats: Simrishamn (start vid museets ingång)
Innehåll: En medeltida stadsvandring i centrala Simrishamn
Producent: Österlens museum. 2014.
Nerladdningsnamn: medeltidasimrishamn

Mörby
Plats: Mörby, Sölvesborgs kommun
Innehåll: Rundan tar dig genom 5 historiska perioder, 6 olika typer av lämningar och ca 9000 år av Mörbys historia, på endast 1 km! Eller sammanfattat ”Under mina 20 år som arkeolog har jag aldrig grävt på en mer intressant plats.”
Producent: Blekinge museum
Nerladdningsnamn: Morby

Nöbbelövs historia
I samarbete med Länsstyrelsen i Skåne, inom projektet Välkommen till Skåne, arbetar vi med Tidsmaskinen för att berätta historia, och erbjuda en aktiv fritid, för människor i etableringsfasen. Rundan i Norra Nöbbelöv har tagits fram i samråd med målgruppen. Här hittar man en förteckning över de källor vi har använt oss av.

Plats: Norra Nöbbelöv, utgångspunkt busstationen Lund Hubertusparken.
Innehåll: Norra Nöbbelövs, och Sveriges, historia. Rundan är ca 3 km lång.
Producent: Vallkärra-Torns hembygdsförening, producent Fredrik Emmerfors och Skånes hembygdsförbund
Nerladdningsnamn: nobbelovs_historia eller för en version på arabiska tariekh_nobbelov

Osby tidsresan
Plats: Osby centrum
Innehåll: En guidad tur om hur Osby såg ut förr i världen. Platserna har valts ut av elever i klass 6b på Parkskolan. Rundan är 4 - 5 km lång.
Producenter: Parkskolan, klass 6b, i Osby och Osby hembygdsförening. 2015.
Nerladdningsnamn: fakta_om_osby

Sinnenas landskap
Plats: Ballingstorp
Innehåll: Från intervjuer gjorda genom åren har vi hämtat vittnesmål om synintryck, ljud, smaker, dofter och känsla. Det är berättelser från olika tider.
Producent: Skånes hembygdsförbund
Nerladdningsnamn: sinnenas_landskap

Strandgatan i Limhamn
Plats: Strandgatan i Limhamn, utgångspunkt Norra hamnen.
Innehåll: Vi går från norr till söder längs Strandgatan i Limhamn. Vi passerar ”Breplassen” där fiskarna förr hängde upp sina nät och statyn över RF Berg, grundaren av ett modernare Limhamn, där han står och blickar ut över ”sitt” Limhamn. Vi passerar badplatser och nöjesetablissemang som inte längre finns, de små och stora husen som har sin egen historia. Och vi förklarar varför det restes en sten vid stranden nyårsnatten mellan den sista december 1999 och första januari år 2000. När vi passerat 20 punkter är vi framme vid slutpunkten ”Kärringbadet”, ett bad öppet bara för kvinnor och barn. Rundan är ca 1,5 km lång.
Producent: Limhamns museiförening 2017.
Nerladdningsnamn: strandgatan_limhamn

Stångby
Plats: Stångby, start vid stationen.
Innehåll:  Fakta och spännande historia om Stångby, norr om Lund. 
Producent: Wallkärra-Torns hembygdsförening. 2017.
Nerladdningsnamn: stangby

Uppåkra
Plats: Uppåkra
Innehåll: Ta del av Skandinaviens största järnåldersboplats - Uppåkra!
Producent: Uppåkra Arkeologiska Center
Nerladdningsnamn: rundvandring_i_uppakra

NY! Ängelholm - Industristaden
Plats: Ängelholm. Start vid turistbyrån. 
Innehåll: Företag och verksamheter som varit viktiga för stadens utveckling. Rundan är 3 km lång.
Producent: Ängelholms hembygdsförening, 2019.
Nerladdningsnamn: angelholm_industristaden

Baltiska huset
Plats: Degeberga
Innehåll: En musikalisk vandring genom Baltiska husets historia
Producent: Pär Moberg och åk 9 vid Degeberga skolan med stöd från Musik i Syd och Kulturhuset Barbacka. 2015.
Nerladdningsnamn: baltiska

Väggarna vaknar
Väggarna vaknar är ett Skapande skola-projekt som görs av Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum i samarbete med Kulturhuset Barbacka inom ramen för Kulturnyckeln. Inom projektet har 800 elever i årskurs 9 (2014) i Kristianstads kommun träffat fyra kompositörer och tillsammans med dessa komponerat 13 musikstycken inspirerade av lika många platser i Kristianstad. Resultatet kan höras som en virtuell konsertpromenad i Tidsmaskinen. Det finns fyra rundor att välja mellan:

Nerladdningsnamn: a400
Plats: Kristianstad
Innehåll: Fortifikationshuset, Centralstationen, Kulturhuset Barbacka.
Producenter: elever från Norretullskolan, Nosabyskolan och Fjälkinge skola. Kompositörerna Eva Kunda Neidek och Allan Skrobe.

Nerladdningsnamn: b400
Plats: Kristianstad
Innehåll: Heliga Trefaldighetskyrkan, Kulturkvarteret, Galleria Boulevard, Fortifikationshuset, Sankta Gertruds Kapell i Vä.
Producenter: elever i Slättängskolan, Fröknegårdsskolan, Norretullskolan och Spängerskolan.  Kompositörerna Linda Alexandersson, Allan Skrobe och Eva Kunda Neidek

Nerladdningsnamn: c400
Plats: Kristianstad
Innehåll: Yllan, Kristianstads teater, Fängelset
Producenter: elever från Önnestad skola, Öllsjöskolan och Väskolan. Kompositören Linda Alexandersson

Nerladdningsnamn: d400
Plats: Åhus, Degeberga, Tollarp
Innehåll: Åhus borg, Baltiska huset i Degeberga, Lokstallarna i Tollarp
Producenter: elever från Rönnowskolan, Sånnaskolan och Degebergaskolan. Kompositören Per Moberg  

Läs mer:
www.musikisyd.se/vaggarnavaknar

Editerad av: Zanna Friberg (2020-06-11 09:46:09)