Hembygdsrörelsen i bilder


Genom projektet "Hembygdsrörelsen i bilder" fotograferades miljöer, aktiviteter och övrig verksamhet i den skånska hembygdsrörelsen under ett knappt år av fotograf Sven Persson. 

Syftet med projektet var att skapa förutsättningar, och prova metoder, för att synliggöra hembygdsrörelsen i hela sin bredd. Fotografierna skulle sedan kunna användas till att sprida information om hembygdsrörelsen samt marknadsföra och tillgängliggöra våra spännande besöksmål för allmänheten av både förbundet och medlemsföreningarna.  Projektet startade i juli 2018 och avslutades i augusti 2019 och finansierades av Riksantikvarieämbetet.

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2020-06-12 06:53:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Skånes Hembygdsförbund (2019-04-01 10:14:47) Kontakta föreningen