Förbundsstämma 2022


Skånes hembygdsförbunds förbundsstämma 2022

Söndagen den 22 maj, kl. 10 - 16, Björkhagen, Björkhagevägen 55, Gessie, Vellinge kommun.

 

Välkomna till förbundsstämma på Skånes hembygdsförbunds nyligen förvärvade gård Björkhagen. Under förmiddagen kan ni delta i ett samtal om erfarenheter och aktiviteter under de senaste åren samt få visning av trädgård, våtmark och gård. Efter lunch med grillning hålls sedan själva stämman kl. 13. Visningarna genomförs också på eftermiddagen, om ni skulle föredra att delta då. Se inbjudan nedan. 

Anmälan om deltagande i stämman, max fem personer/förening, är bindande och görs senast 13 maj. Bestäm innan anmälan vilka personer som ska vara ombud vid stämman. Varje ansluten förening har ett ombud och därutöver för varje påbörjat hundratal medlemmar ytterligare ett, dock högst sammanlagt fem. Varje ombud har en röst. 

Anmälan medlemsförening, klicka här

Anmälan styrelseledamot, klicka här

Anmälan enskilda medlemmar; kontakta Carina Johansson, [email protected]

VÄLKOMNA!


Handlingar

Kallelse med dagordning 2022

Inbjudan

Utdrag ur stadgar

Skånes hembygdsförbunds stadgar

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Proposition från styrelsen - stadgerevidering

Proposition från styrelsen - ändring av avgift för stiftelser

Årsredovisning Skånes hembygdsförbund 2021

Revisionsberättelse Skånes hembygdsförbund 2021

Årsredovisning Lengertz kulturprisfond 2021

Revisionsberättelse Lengertz kulturprisfond 2021

Valberedningens förslag 2022

 

 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Maria Casagrande (2019-03-07 15:28:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frejdel Haar Bidstrup (2022-05-09 13:52:06) Kontakta föreningen