Skånes Hembygdsförbund

Valberedning

Valberedningens sammansättning efter förbundsstämman 2017.

Ordförande
Ingegerd Christiansson
OK Origo i Össjö 2014-18

Ordinarie
Monica Nilsson
Gärds härads hembygdsförening 2016-18

Bo Larsson
Föreningen Övraby Mölla 2014-18

Bengt-Åke Andersson
Hammarlunda mölleförening 2014-18

Camilla Kristensson
Gärdslövs byalag 2016-18

Mi Olofsson
Staffanstorps hembygdsförening  2016-18

Johan Rietz
Rönnebergs härads hembygdsförening  2016-18

Suppleant
Ingrid Bergquist
Frosta härads hembygdsförening 2014-18