Skånes Hembygdsförbund

Styrelse

Styrelsens sammansättning efter förbundsstämman 2018.

Ordförandens kontaktuppgifter finns under Kontakta oss.

Valda av Skånes hembygdsförbund

Ordförande
Sven Jensén, Emmislöv  2018-19

Vice ordförande
Thord Kristiansson, Munka Ljungby 2018-19

Ordinarie
Ingegerd Hagelin, Ljungbyhed  2017-19

Arne Elowson, Västra Torup  2017-19

Madeleine Brandin, Trelleborg 2017-19

Sofia Winge, Lund 2018-20

Suppleanter
Johan Brinck, Ängelholm 2018-20

Anders Reisnert, Bara 2018-20

Olavi Olson, Hässleholm 2017-19

Gun Larsson, Broby 2018-20


Valda av Region Skåne

Ordinarie
Lisbeth Lindell, Helsingborg  2015-18

Margareta Fries, Sjöbo 2015-18

Kristina Backe, Trolleholm 2015-18

Suppleanter
Peter Olsson, Malmö 2015-18

Claes Hallberg, Teckomatorp 2015-18

Vakant

 

Landsantikvarien

Anna Hansen, Kristianstad

Sekreterare/kanslichef
Pia Sander, Lund