Skånes Hembygdsförbund

Stadgar

I stadgarna kan man bl.a. hitta information om organisationens ändamål, vår grundsyn och hur förbundsstämman skall gå till. Ladda ner dem genom att klicka på länken nedan.

Skånes hembygdsförbunds stadgar, reviderade och fastställda 2017