Skånes Hembygdsförbund

Kretsar

Medlemsföreningarna i Skånes hembygdsförbund är indelade i nio geografiska områden, s.k. kretsar. Föreningarna inom dessa träffas två gånger varje år för utbyte av idéer och erfarenheter. Föreningarna turas om att vara värdar för kretsmöten där besök i föreningarnas museer och gårdar varvas med studiebesök på större museer, arkiv och lokala sevärdheter av olika slag. Ibland bjuds gäster in från kommuner, organisationer, museer etc.

Kretsmöten är ett sätt att introducera nya styrelseledamöter i skånsk hembygdsrörelse och aktuella frågor. De ger inblickar i hur andra föreningar arbetar och skapar nya kontakter. Kallelse till kretsmöten skickas till föreningens kontaktperson. Sammankallande för kretsmöten är hembygdskonsulenterna.

Föreningar i krets 1-9