Det har kommit till vår vetskap att en av våra fastigheter förekommer i pressmaterialet för ett politiskt parti. Denna fotografering har skett utan vår kännedom och Skånes hembygdsförbund vill påminna om att vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, vilket står inskrivet i våra stadgar. Vidare vill vi understryka den humanistiska och demokratiska grund som hembygdsrörelsen, och föreningslivet i stort, vilar på och därför uppmana alla som har rösträtt att nyttja denna genom att rösta i valet på söndag.


Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Frejdel Haar Bidstrup (2022-09-08 08:24:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frejdel Haar Bidstrup (2022-10-27 12:21:04) Kontakta föreningen