Skånes hembygdsförbund har sammanställt en digital medlemsbok. Ett viktigt syfte med boken, utöver att erbjuda intressant och trevlig läsning, är att visa upp något av rikedomen i Skånes hembygdsförbunds medlemsföreningars olika skrifter. 

Temat är berättelser om starka eller på annat sätt bemärkansvärda kvinnoöden. Ödena tilldrar sig i olika tider och i skiftande sociala miljöer: såväl pigor som adelsfruar får plats. Den mest spektakulära historien i vår presentation är kanske den om två mordanklagade kvinnor på ett ålderdomshem i Broby.

Vi som har arbetat med boken är Johan Brinck, Ängelholm, Ingegerd Christiansson, Arlöv och Össjö, Thord Kristiansson, Munka Ljungby och Sven Jensén, Broby. Layouten är gjord av Eva Brumark.

Läs boken här.


Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Frejdel Haar Bidstrup (2022-05-11 17:30:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ida Kroon (2023-02-22 11:56:03) Kontakta föreningen