Innovationspris till hembygdsföreningar!

Skånes hembygdsförbund delar ut ett innovationspris på totalt 50 000 kr till sju hembygdsföreningar i länet som på olika sätt varit nyskapande under 2020! 

En pandemi stoppar inte hembygdsrörelsen från att vårda och utveckla det lokala kulturarvet - det visar de 19 ansökningar som kom in när hembygdsförbundets styrelse efterlyste goda exempel på hur rörelsen ställt om istället för att ställa in under 2020.

Sju av föreningarna belönas nu med innovationspriset, stort grattis till:

Vinslövs hembygdsförening
…tog tillfället i akt och underhöll sina hus, men framför allt gjordes en rensning i samlingarna, vilket gav plats för ett nytt projekt att arbeta tillsammans omkring, med målet en helt ny, annorlunda och säkert publikdragande museimiljö.
Mycket fick ställas in, men i stället ryckte medlemmar in och målade hus, och inte minst passade man på att röja en större ”samling” med jordbruksredskap, av vilka hälften kunde rensas bort. Därigenom fick man plats för ett nytt projekt: bygge av en lägenhet, som till att börja med kommer att inredas på 1950-talsvis.
 

Föreningen Sliperiet i Gylsboda
…skapade uppfinningsrikt aktivitet utomhus för att stödja och kompensera för det som bara i begränsad grad kunde ske inomhus. Det man lärt i år kommer till nytta under Friluftslivets år, 2021, som nog också kommer att vara präglat av corona.
Att inomhusaktiviteterna (konstutställningar, musikprogram och servering) begränsades, möttes med en stor satsning på utomhusverksamhet, så att även den som väntat på att få komma in till utställningarna har haft något vettigt att göra under väntetiden. Utställningarna har också dokumenterats och presenterats på hemsidor. Årets påfrestningar har använts som inspiration för 2021 som är Friluftslivets år, och ska fyllas med utomhusaktiviteter.

Vallkärra-Torn hembygdsförening
…satsade hårt på att använda digital teknik för att sprida kunskap om hembygden, och om sina museiföremål. Föreningen kommer att erbjuda digitala föredrag och medlemsträffar, som komplement till de traditionella, och inte minst som ett sätt att nå nya intresserade.
Eftersom museet inte kunde hållas öppet, passade man på att renovera och bygga om. Utomhus genomfördes byavandringar med föranmälan, och det blev så populärt att man fick dubblera eller tredubbla. QR-koder sattes upp så att besökarna själva skulle kunna ta reda på mer. Erfarenheten av verktyget Zoom har lett till en utveckling, där föreningen har förberett för att erbjuda föredrag och diskussionstillfällen digitalt. Även medlemmarna, de tilltänkta åhörarna, behöver i så fall utbildas i verktyget.

Bjäre härads hembygdsförening
…lät inte corona stoppa en påbörjad föreningsuppryckning, utan genomförde många av planerade arrangemang fast på andra sätt. Föreningen avser att använda årets lärdomar för att fortsätta utveckla kontakterna med medlemmarna.
Föreningen hade börjat dra igång en utveckling efter en stiltjeperiod, när covid-19 slog till. Mycket kunde inte göras som planerat, men man gjorde ändå det mesta, fast på andra sätt: årsmöte utomhus, inspelning av ett nationaldagsfirande med många inslag, ”Dans och balans” för neurologiskt sjuka ute i parken, kulturarvsdag som en marknad. Årsboken ”Bjärebygden” har lockat ovanligt många skribenter, och man siktar framåt på att använda den digitala tekniken även för kontakten med medlemmarna.

Södra Ringsjöortens bygdeförening
…ersatte stora folkdragande bygdeaftnar och traktordragna bygdevandringar, med digitalt stödda bygdetipspromenader, berikade med levande berättare. Fortsättning följer under våren 2021, och då tillkommer även en tipsrunda per bil.
Arrangemang med vanligtvis stor publiktillströmning ersattes med bygdepromenader med tipsrunda, där frågorna fanns i mobiltelefonen så att folk inte behövde trängas vid ett frågeanslag. Det gick också att ”gå bygdepromenaden” på hemsidan. Ett innovativt inslag var att placera ut ett par levande guider/berättare längs vandringsvägen. Eftersom pandemieffekterna kan förväntas fortsätt under våren, planerar föreningen för fler digitalstödda bygdepromenader, och även en bilanpassad tipsrunda.

Hembygdsföreningen i Lomma kommun
…passade på att utveckla användningen av digitala tekniker för att förbättra tillgängligheten till tegelbruket, och gav möjlighet även för andra föreningar och närboende privatpersoner att mötas under samma tak.
Föreningen hjälpte besökarna att klara sig själva vid tegelbruket, genom QR-koder och Shuttle. Ett partytält-tak blev en tillgång för föreningens möten, men även för andra föreningar, och närboende i området som kunde träffas utomhus. I samarbete med SPF, och för att motverka ensamhet bland äldre, ordnades guidade vandringar i Bjärred, och även en filmad vandring. Julstugan ersattes av en utställning i parken med information om jultraditioner.
Frigjord tid användes för att publicera material om Lomma på hembygdsportalens ”Utforska platsen”.

Vikingatider
…har genomfört lyckade program utomhus för såväl skolbarn som många pensionärer, som fått ta del av föreningens kunskaper om vikingatida liv.
Alla inomhusarrangemang ställdes in. Sagostunder och picknickkonserter var nya utomhusarrangemang. Men framför allt ett flexibelt samarbete med skolorna i Lomma, där fjärdeklassarna kunde undervisas utomhus och coronasäkert men ändå lärorikt. En större satsning på ”kåserivandringar” för pensionärer har gett 300 äldre ett avbrott från coronaisoleringen, och öppnat för samarbete med lokala pensionärsföreningar.

Vinslövs hembygdsförening bygger om

Editerad av: Sara Williamsson (2021-01-15 09:04:54)