De obesuttnas arkeologi och kulturarv

Under sommaren har projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” mynnat ut i boken De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter!  

Projektet har varit ett samarbete mellan Arkeologerna, Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet och Institutionen för miljö och livsvetenskaper vid Karlstad universitet och har finansierats med hjälp av Riksantikvarieämbetets FOU-medel. Projektet ville bidra med kunskap torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare och vad materiella lämningar kan säga oss om deras historia. Projektet och boken ska också vara till hjälp för arkeologers fortsatta arbete med att utforska lämningar efter dessa människor. 

De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter  (pdf)

Läs mer om projektet på Arkeologernas hemsida


Editerad av: Zanna Friberg (2020-08-06 05:53:31)