Ny skrift om skånska kyrkogårdar!

Regionmuseet i Skåne har tillsammans med Skånes hembygdsförbund och Göinge hembygdsförening tagit fram skriften Vägar till skånska kyrkogårdar. Skriften är en skatt för dig som vill lära dig mer om seder och bruk kring kyrkogårdar, vill forska vidare om de människor som begravts där eller är intresserad av kyrkogårdar som en viktig kulturmiljö för den biologiska mångfalden. I skriften kan du också läsa mer om hur du på olika sätt kan förmedla din kunskap om kyrkogårdar till andra.  

Du hittar en nedladdningsbar version av skriften under fliken För turisten här på Skånes hembygdsförbunds hemsida. 

 


Editerad av: Zanna Friberg (2020-06-22 12:25:55)