Skånes Hembygdsförbund

Samtidsdokumentation

Sedan några år tillbaka finns ett nätverk av föreningar, för närvarande 17 st., som är intresserade av samtidsdokumentation. Vi diskuterar, delar erfarenheter och har kurser i olika fältarbetesmetodiker. Vill du eller din förening vara med? Kontakta Maria Casagrande enligt nedan!

För att få verklig fart på arbetet vill vi nu, under en längre period, pröva att jobba med gemensamt tema – Caféer. Vi kallar projektet Minnen, möten och mazariner. Se: https://www.hembygd.se/skane/projekt/minnen-moten-och-mazariner/

Vi ser gärna att så många hembygdsföreningar i Skåne som möjligt är med – var och en bestämmer själv omfattning och metoder.

Här hittar du material att använda som hjälp och stöd i projektet:

Sprid gärna frågelistan till så många som möjligt. Använd också metoder som når en allmänhet som inte gillar att skriva; intervjuer, berättarcaféer, studiecirklar, samtalsvandringar etc.

På www.platsr.se finns en samling med namnet Minnen, möten och mazariner. Rekommendera gärna människor att dela med sig av sina berättelser där!
http://www.platsr.se/platsr/visa/samling/id/16

Ni kan alltid kontakta Maria Casagrande för stöd, frågor och mer information. Meddela gärna om ni kommer att göra några insatser i projektet!
046 – 15 80 71 eller [email protected]