Skånes Hembygdsförbund

Utställningar

Vid kursen ”Smarta utställningar med små medel” i februari 2014 gav vi enkla tips kring vad man kan tänka på när det gäller text och bild, föremål, bemötandefrågor, teknik, interaktion etc. när man producerar en utställning.  Vi gjorde en sammanställning kallad Utställningsinspiration (pdf)