Skånes Hembygdsförbund

Upphovsrätt

I Sveriges hembygdsförbunds nyligen publicerade broschyr ”Upphovsrätt och personlig integritet – att tänka på när man publicerar gamla och nya fotografier” står att läsa: Fotografier av olika slag utgör en viktig del av hembygdsrörelsens arkiv och publicering på internet har gjort det möjligt att på ett enkelt sätt visa upp och dela med sig av denna del av det gemensamma kulturarvet. Också gamla bilder kan dock vara skyddade av upphovsrätten och det är inte alltid självklart vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Beställ broschyren för att lära mer.

Malmö museer har skrivit en policy om upphovsrätt för fotografier i deras samlingar. Vi har fått tillstånd att göra ett utdrag ur denna, ett utdrag som kan fungera som en riktlinje. Upphovsrätt_MÖmuseer (pdf)

Digisam, ett nationellt samordningsekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarven har gett ut skriften  ”Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning”. (pdf)

Riksutställningar ger ut en miniserie om bildrättigheter. Följ serien, och läs den första delen på Riksutställningars hemsida

Läs också om Upphovsrättslagen och PUL på Sveriges hembygdsförbunds hemsida

Fler användbara länkar:
Svenska fotografers förbund (hemsida)