Skånes Hembygdsförbund

Råd om vård

På en hemsida, som vi kallar Råd om vård, sammanfattas och förmedlas resultat och erfarenheter från ett tre år långt Access-projekt. Projektet syftade till att ge medlemsföreningarna extra stöd i arbetet med samlingar och arkiv.

Råd om vård