Skånes Hembygdsförbund

Förtjänsttecken

Skånes hembygdsförbund har sedan ett par år ett eget förtjänsttecken. Det är avsett förförtjänstfulla insatser i skånsk hembygdsrörelse. Mottagare föreslås av medlemsföreningarna, som också delar ut tecknet. Förslagen ska motiveras, vilket även ger Skånes hembygdsförbund en värdefull dokumentation av personer och olika minnesvärda insatser i skånsk hembygdsrörelse.

Tecken och diplom
Förtjänsttecknet är utformat som Hembygdsförbundets logotype (se uppe t.v. på blankettens första sida) med ett grönt träd mot vit botten och svarta bokstäver. Storleken på förtjänsttecknet är 1,2 x 1,8 cm. Mottagaren får också ett diplom i A4-format, undertecknat av förbundets ordförande. På detta står vilken förening som lämnat förslaget.

Förtjänsttecken

Ansökan
Styrelsen i en medlemsförening ansöker skriftligt på den särskilda blankett som finns längre ner på denna sida. Alternativt via ett digitalt formulär som finns här. OBS! Senast sex veckor före det tilltänkta utdelningstillfället behöver vi ha er ansökan! Tänk även på att det kan ta längre tid under sommarmånaderna, eftersom styrelsen inte sammanträder i juli.

Skriv ut blanketten (2 sidor) från denna hemsida eller rekvirera den från Hembygdsförbundets kansli i Lund, tel 046-15 80 70 (fm).

Den ifyllda blanketten sänds till:
Skånes hembygdsförbund, Pia Sander
Porfyrvägen 19
224 78 LUND.

Frågor besvaras av kanslichef Pia Sander tel 046-15 80 73.

Kostnad
Förtjänsttecken och diplom kostar 100 kronor. Faktura skickas normalt till föreningens kassör.

Blankett för utskrift (pdf)