Skånes Hembygdsförbund

Bidrag Hembygdens år

Sveriges hembygdsförbund har beviljat oss ett mindre bidrag för Hembygdens år, som ska användas för att stötta er som medlemsföreningar i genomförandet av landskapsrelaterade aktiviteter under 2016.

Ni kan därför söka ekonomiskt stöd via oss för marknadsföring, för vissa resekostnader samt till integrationsbefrämjande insatser.

Mer information om bidraget