Skånes Hembygdsförbund

Aktuella dokument

Här finner ni aktuella dokument för Skånes hembygdsförbund, såsom kallelser/inbjudningar, förbundsstämmoprotokoll, verksamhetsberättelser etc.

Inbjudan kretsmöten våren 2018

Förbundsstämmoprotokoll 20170423

Verksamhetsberättelse 2016

Stadgar – reviderade efter förbundsstämmans beslut 2017-04-23