Skånes Hembygdsförbund

För medlemmen

Förmåner som medlemsförening i hembygdsrörelsen
Bygdeband, databasen för dokument, foton, ljudfiler och berättelser, ägs av Sveriges hembygdsförbund. Alla föreningar måste teckna avtal med SHF och skicka in användarblankett till SHF. Läs mer om Bygdeband. Avtal och nya användarblanketter, som ska skickas in, finns att ladda ner på SHF:s hemsida.

Hembygdsportalen, hembygd.se, är ett verktyg för att skapa hemsida där föreningen kan informera om sin verksamhet. Läs och ladda ner Hembygdsportalens avtal som skickas till SHF. Obs! Även föreningar som vill behålla sin hemsida på annan plats behöver avtalet för att kunna ha en länk till hemsidan från hembygdsportalen och för att marknadsföra sina aktiviteter i den gemensamma kalendern.

Hembygdsförsäkringen är ytterligare en medlemsförmån.
Information om Hembygdsförsäkringen

Bygd och Natur, en tidskrift som går till fem styrelseledamöter i SHF:s föreningar som betalar medlemsavgift till regionala hembygdsförbund. Föreningar kan prenumerera till övriga medlemmar för 100 kr/år.

Läs mer om avtal och övriga medlemsförmåner som medlem i Sveriges hembygdsförbund:  https://www.hembygd.se/sida/om-shf/service/