Skånes Hembygdsförbund

Medlemsförening

Medlemsförening
Som medlemsförening i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund får ni:

 • inbjudan till kurser, konferenser och temadagar
 • Skånes hembygdsförbunds årsbok/temabok med kulturhistoriskt innehåll
 • Skånes hembygdsförbunds elektroniska Nyhetsbrev, minst 6 ggr/år
 • Sveriges hembygdsförbunds tidskrift Bygd och natur, 5 nr/år till fem styrelseledamöter
 • grundförsäkring i Hembygdsförsäkringen
 • möjlighet att göra en kostnadsfri hemsida i hembygdsportalen www.hembygd.se
 • möjlighet att utan kostnad skapa en digital rundvandring för smarta telefoner till applikationen Tidsmaskinen.
 • rätt att kostnadsfritt använda Bygdeband, en rikstäckande föreningsdriven databas för lokalhistoriskt material på Internet
 • utbyte av Skånes hembygdsförbunds kontaktnät med arkiv, museer, studieförbund etc
 • utbyte och samverkan med andra hembygdsföreningar i Skåne vid kretsmöten
 • deltagande i, och rösträtt vid, Skånes hembygdsförbunds årsmöten med möjlighet att påverka hembygdsrörelsens roll och framtid
 • direktinformation till kontaktperson som föreningen utser
 • kollektivavgift till STIM och SAMI
 • råd gällande stadgar, försäkring, ekonomi, juridik, information
  och mycket mer.

Läs mer om medlemskapet i vår folder (tryck på bilden) 

Ansökan om medlemskap görs till Skånes hembygdsförbunds styrelse.  Adress: Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund.

 


Medlemsavgift för föreningar

Medlemskap i Skånes hembygdsförbund, 10 kr/medlem.
Medlemskap i Sveriges hembygdsförbund, 13 kr/medlem.
Total avgift: 23 kr /medlem.

Lägsta avgift till Skånes hembygdsförbund: 1 000 kr/förening.
Föreningar som har mer än 1000 medlemmar betalar endast för 1000 medlemmar.
Stiftelser: 3 000 kr för medlemskap i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund.