Skånes Hembygdsförbund

Enskild medlem

Enskild medlem
Som medlem får ni:

  • Skånes hembygdsförbunds årliga medlemsbok med kulturhistoriskt innehåll
  • Skånes hembygdsförbunds elektroniska Nyhetsbrev, minst 6 ggr/år
  • möjlighet att delta i förbundets kurser och seminarier
  • inbjudan till förbundets årsmöten.

Avgift: 250 kr/år
Observera att en administrativ avgift tillkommer för medlemmar som bor utomlands.

Ansökan om medlemskap görs till Skånes hembygdsförbunds styrelse.
Adress: Skånes hembygdsförbund, Porfyrvägen 19, 224 78 Lund

Ange namn, adress, telefonnummer och e-post.