Skånes Hembygdsförbund

Natur- och kulturslingor

Många hembygdsföreningar runt om i Skåne har varit med och tagit fram vandringsleder eller kortare rundvandringar av olika slag. Vi avser att fylla på denna lista efterhand.

Ballingstorp
Natur- och kulturstig
Ballingstorp ägs sedan 1953 av Skånes hembygdsförbund och byggnadsminnesförklarades 1964. Ballingstorp ligger 10 km norr om Kristianstad, strax söder om Hanaskog (se skylt vid väg 19). Gårdarna i Ballingstorp är typiska för skogsbygden och har uppförts i knuttimring och skiftesverk. På platsen finns sedan 2010 en natur- och kulturstig, 1 km lång. Terrängen är kuperad och vandringen går bitvis över stättor och spänger. Med följande broschyr i handen kan man ”läsa” kulturlandskapet längs stigen; se åker, äng och utmarker samt odlingsrösen, fägata, hamlade träd och mycket annat.
Kulturlandskapet i Ballingstorp (pdf)

Nässelslingan
Natur- och kulturvandring i Harry Martinssons fotspår
Från äppeldal till tassemark – på äventyr i gränsland.
Slingan går genom Oppmanna och Vånga socknar nordost om Kristianstad. Trakten bjuder på en omväxlande och vildmarkslik natur med gott om fiskesjöar, levande hantverkstraditioner och en rikedom av sagor och sägner. Längs slingan ligger äldre gårdar och byar, utsiktspunkter vid sjön Immeln, kyrkor, sågmölla, fornlämningar, badsjöar och stenbrott. Konst, konsthantverk och Bed & breakfast längs vägen. Nässelslingan har tillkommit genom ett initiativ från Oppmanna-Vånga hembygdsförening. De har gjort en broschyr med karta över trakten som finns att hämta på turistbyrån i Kristianstad.
Se även föreningens hemsida: www.hembygd.se/oppmanna-vanga

Tjörnarp
Tjörnarps sockengille har tillsammans med Tjörnarps fiskevårdsområdesförening tagit fram och utvecklat flera fina vandringsleder som alla börjar och slutar vid pågatågsstationen. Förutom Skåneleden finns det tre vandringleder i området: Tegelbruksrundan är 4,7 km lång, Tjörnarpssjön runt 5,8 km och Bokskogsrundan 3 km. Kartan över vandringslederna finns på stationen i Tjörnarp.

Rönneådalen – Skånes nordvästpassage
Rönneådalen – Skånes nordvästpassage är en ideell förening med fokus på Klippans kommun och Rönneådalens natur och kultur. Såväl hembygdsföreningar som naturskyddsföreningar har varit engagerade i produktionen av ett flertal rundor för cyklister och fotgängare. Mer information hittar du här..

Tidsmaskinen
Det finns ett antal rundvandringar skapade för appen Tidsmaskinen, i Degeberga, Simrishamn, Dalby, på Ivön och på Örnanäs. Dessa kan du gå genom att ladda ner en gratisapp till din smartphone. Du hittar alla befintliga Tidsmaskinen-rundor Du hittar alla befintliga Tidsmaskinen-rundor här.