Skånes Hembygdsförbund

Hembygdsparker i norra och östra Skåne

Nu finns en folder med kort beskrivning av ett antal hembygdsparker i norra och östra Skåne. Foldern har tagits fram av ett nätverk mellan några föreningar för att göra reklam för respektive park och stimulera till besök i dem.

En översiktlig karta och kontaktuppgifter finns liksom QR-koder för smarta telefoner. Koderna leder till respektive förenings hemsida, som också kan nås via sidomenyn över Föreningar & museer, längre upp på Skånes hembygdsförbunds hemsida.

Folder