Skånes Hembygdsförbund

För turisten

Hos våra medlemsföreningar finns många spännande och intressanta besöksmål.
Här kan man hitta gamla gårdar och möllor, industrier och arbetarbostäder. Men även fornlämningar, gamla båtar, museer, skolmiljöer, vandringsleder och mycket annat. Dessutom har hembygdsrörelsen en rik flora av evenemang, med allt från familjedagar till byavandringar och konstutställningar. Varje år genomför våra medlemsföreningar
ca 1 400 arrangemang!

Några tematiska ingångar till besöksmål och rundvandringar hittar man här, men mycket mer finns att hitta på föreningarnas egna hemsidor. Glöm inte heller att söka i aktivitetskalendern!

Jan OlofssonFotograf: Jan Olofsson

Välkommen på något av hembygdsrörelsens många arrangemang!