Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2015

Mottagare av Petripriset 2015 är OK Origo i Össjö. De får priset för sitt arbete med att gestalta historiska händelser i bygdespel. Det har blivit drygt 70 sådana hittills, två om året, inom Bygdespelsgruppen Origonalen. Alla bygdespel har verklighetsbakgrund. Personerna har funnits även om man oftast inte vet så mycket om dem. Material hämtas bland annat ur kyrkböcker, rättegångsprotokoll, herdaminnen och ättartavlor. Oftast speglas den större historien i den lilla. Prissumman är 10.000 kr.