Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2013

Priset utdelades första gången 1978. Mottagare av priset 2013 är Kristianstadsortens lagerhusförening. Prissumman är 5 000 kr.

Skepparslövs kvarn byggdes 1868 av möllaren Rasmus Persson, och är av typ ”holländare”, med rörlig hätta, segelbrygga, vindros för vridning av hättan och en av natursten uppmurad bottenvåning. Idag är Skepparslövs kvarn den enda i sin art i nordöstra Skåne.

Som ett komplement till vindkraften installerades i början av 1900-talet en ännu fungerande tändkulemotor. År 1938 lades verksamheten ner, och 1943 inköptes kvarnen av Gärds härads hembygdsförening, som efter omfattande renoveringsarbeten använde den för mjölmalning och visningar. År 2004/2005 skedde en betydande renovering, nya vingar tillverkades, kvarnhättan nybyggdes liksom segelgången. Hembygdsföreningen fick ta upp ett banklån på drygt 1 miljon kronor, vilket kom att bli en tung börda för föreningen. När det sedan visade sig, att också själva kvarnbyggnaden ytterligare måste renoveras för en motsvarande summa, beslöt föreningen att söka en köpare, som var intresserad att restaurera den och att därefter använda den på samma sätt som hittills.

Kristianstadsortens Lagerhusförening och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad visade sig intresserade att ta över Skepparslövs kvarn, renovera den och att hålla den tillgänglig för besökare. Hembygdsföreningen tillsammans med de nya ägarna kommer också i fortsättningen arrangera kvarndagar och mala mjöl på Klackabacken i Skepparslöv. De nya ägarna har sommaren 2012 på ett förtjänstfullt sätt genomfört renoveringen av kvarnhuset, varför kvarnen är räddad för överskådlig framtid.

Dennis JohanssonFotograf: Dennis Johansson