Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2011

Solvig Ordesson, Arkelstorp

Solvig Oredsson tilldelas Petripriset 2011 för hennes målmedvetenhet och nytänkande kring en hembygdsförenings möjligheter som samhällsaktör och dess betydelse för människor i en bygd. Hon förenar ett djupt känt lokalt perspektiv med globala utblickar som inspirerar och stärker den humanistiska och demokratiska grund som hembygdsrörelsen vilar på.

Under hennes ordförandeskap, sedan 1994, har Oppmanna-Vånga hembygdsförening öppnat för nya verksamheter. Bland annat deltar man i integrationsarbetet i Kristianstads kommun och bjuder in de nya svenskarna att möta naturen och upptäcka det gröna kulturarvet.

Under Solvig Oredssons ledning är Oppmanna-Vånga hembygdsförening en aktiv part också i landsbygdsutvecklingen. 2001 initierade Solvig rundturen Nässelslingan där ett trettiotal lokala aktörer samverkar för att tillsammans bjuda på det bästa från bygden. Torpinventeringar och utmärkning av torp och andra minnesmärken i bygden är andra exempel på hur platsers historia tillgängliggörs för fler.