Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2010

Artur Strid, Osby

Foto: Jan Nilsson

Priset för 2010 tilldelas Artur Strid för hans insatser i Osby hembygdsförening 1986 – 2009. Som han själv skriver i en artikel, Ett kvarts sekel vid rodret. Skånes hembygdsförbunds redaktionskommitté och föreningsråd har också under flera år haft glädjen att ha honom som medlem.

Sina omfattande historiska kunskaper både nationellt, regionalt och lokalt har han förmått omsätta som författare till mer än 50 artiklar i skilda ämnen, förutom de tre skönlitterära böcker som bygger på den egna uppväxten i Hökön under krigstid. Redan 1980 skrev han sin första artikel till Osby hembygdsförenings årsbok med titeln Hökön – krisårens Klondyke. I kluriga illustrationer, med sinne för detaljer, förmår han levandegöra historiska händelser i sina artiklar på ett träffande sätt.

Som pedagog har han initiera samarbete mellan hembygdsföreningen och skolan och tillsammans med engagerade medarbetare visat och berättat om bygden för unga osbybor. Han är en duktig ledare som är medveten om vart han vill men som alltid lyssnar. Artur försummar inte heller att framhålla den som äras bör med uppskattande ord och en stor portion torr humor. Resultatet har inte låtit vänta på sig – hans förmåga att samla duktiga medarbetare omkring sig är omvittnad. Höga ideal vad gäller demokrati och ett engagemang som djupt troende humanist är det som har färgat hans ordförandeskap.