Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2009

Tryggve Lahger, Knislinge

Foto: Jan Nilsson

Tilldelas landshövding Bengt Petris pris för sina insatser i skånsk hembygdsrörelse. Med sina drygt 40 år som ideellt verksam har han bidragit med engagemang, klokskap och ett oräkneligt antal arbetstimmar både lokalt och regionalt. 1983 blev Tryggve Lahger suppleant i Skånes hembygdsförbunds styrelse. Från 1991, som ordinarie ledamot och sedan 2007 som vice ordförande, har han troget och med många inlägg berikat styrelsearbetet. Tryggve Lahger har också haft ett flerårigt styrelseuppdrag i Regionmuseet Kristianstads styrelse, där Skånes hembygdsförbund är en av stiftarna. Tryggve Lahger är alltjämt en stor tillgång i det mångfacetterade hembygdsarbete som bedrivs i nordöstra Skåne, främst genom sitt engagemang i styrelsen i Knislinge hembygdsförening.