Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2008

Britt-Marie och Tore Letin

Britt-Marie och Tore Letin, Hanaskog, tilldelas landshövding Bengt Petris pris för sina in­satser på Ballingstorp, byggnadsminnet med två gårdar i Östra Göinge kommun som tillhör Skånes hembygdsförbund. Makarna har under flera år stått för skötsel och tillsyn av bygg­nader och marken däromkring. Det har varit ett omfattande och mångskiftande arbete som gjort att besökarna upplevt Ballingstorp som en välskött oas.