Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2007

Inger Ohlsson

Inger Ohlsson, Onslunda, mottar Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats inom hembygdsvården i fd Kristianstads län. Inger Ohlsson får priset för sina insatser i Othinslunda hembygdsförening där hon efter ett långt arbetsliv som borstbinderska vid ortens industri nu lär andra konsten att ”sätta” borstar. Hon vidareför sålunda kunskaper i det hantverk som en gång var något av Onslundabygdens identitet.

Othinslunda hembygdsförening har på ett föredömligt sätt tillvaratagit Inger Ohlssons specialkompetens och skapat en verksamhet där flera föreningsmedlemmar samarbetar.