Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2006

Birger I Ohlsson

Årets pristagare är Birger I Ohlsson från Bjärnum, en välkänd folkbildare och kulturpersonlighet i norra Skåne. Han håller sedan många år välbesökta berättarkvällar på Hovdala slott och är en ofta anlitad föredragshållare om lokal- och kulturhistoria. Birger Ohlsson är redaktör för Bjärnums fornminnesförenings årsbok och skriver även återkommande krönikor i Norra Skåne, bl. a. om dialekter och lokal historia.

Birger Ohlsson har genom åren tagit emot många skolklasser i Bjärnums museum och många lärare anlitar honom för att komma till skolan och berätta om bygdens historia. Han har även i litterär form skildrat snapphanetiden i barn- och ungdomsboken: Hatet. En berättelse om kärlek.

Birger Ohlsson är sedan många år en drivande ordförande i Bjärnums fornminnesförening och har bl. a. sett till att ett museibygge av större format kommit till stånd. Genom sin mångåriga berättar- och skrivargärning har Birger Ohlsson gett historien liv och väckt intresse för hembygden hos människor i norra Skåne.