Skånes Hembygdsförbund

Petripriset 2005

Alice Robertson

Från prisutdelningen 12 juni 2005
Alice Robertson från Lönsboda har länge varit verksam i Örkenes hembygdsförening. Jag skulle kunna nämna flera insatser där, men priset får hon nu för sin högst ovanliga insats för att rädda den gamla Örkenedsdialekten. Det är en av göingedialekterna och den har fått sin speciella karaktär av Örkeneds läge i gränstrakterna mot både Småland och Blekinge.

Alice Robertson har läst in över 6000 dialektala ord och uttryck på band. Det bygger på en både handfast och genial idé om att man måste få höra en dialekt. Att den tidigare så vanliga metoden att bevara dialekter genom fonetisk stil inte riktigt avslöjar hur dialekten faktiskt låter.

Ännu en prisvärd sida av denna insats är att Alice Robertson använt sig av material som tidigare Örkenedsbor skapat och därigenom har hon förmerat värdet av deras insatser. Det är en ordlista upprättad av Ester Persson och det är material från hennes egen fars uppteckningar.

Det är meningen att det som Alice Robertson läst in ska bli tillgängligt för en intresserad allmänhet på en cd-skiva*. Vi önskar dem som arbetar med detta inte helt okomplicerade projekt all framgång.

——————————————————————————-

* Sven Hellgren, Lönsboda, kan kontaktas angående CD-skivan.

E-post: [email protected]