Skånes Hembygdsförbund

Petripriset

Landshövding Bengt Petris pris för framstående insats för hembygdsvården i
f d Kristianstads län

Priset utdelades första gången 1978 i samband med Skånes hembygdsförbunds 50-årsjubileum.

Pristagare

2015 OK Origo i Össjö

2013 Kristianstadsortens lagerhusförening

2012 Ove Torgny, Ängelholm

2011 Solvig Oredsson, Arkelstorp

2010 Artur Strid, Osby

2009 Tryggve Lahger, Knislinge

2008 Britt-Marie och Tore Letin, Hanaskog

2007 Inger Ohlsson, Onslunda

2006 Birger I Ohlsson, Bjärnum

2005 Alice Robertson, Lönsboda

 

Tidigare pristagare