Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2017

Litteraturpriset 2017 tilldelas Sven Rosborn för boken ”Det medeltida Malmö – Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia”.

Rosborn är arkeolog och medeltidsforskare och leder läsaren pedagogiskt ner i Malmös undre värld, där man besöker utgrävningar och får resultat och analyser. Artefakter berättar om fiskelägen till kyrkobyggen, profana institutioner och hus, klosterområden, sjukhus, borg och slott. Allt kryddat med berättelser om tidernas politiska spel, farsoter som pest och spetälska som kan skönjas i det arkeologiska materialet. Rosborn är en modern folkbildare i William Lengertz anda.