Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2015

Lengertz litteraturpris 2015 tilldelas Alexandra von Schwerin för boken ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”.

Foto: Jan Nilsson

Författaren har gjort en historisk djupdykning bland brev och i arkiv, rörande kvinnorna i historien. Deras namn och gärningar lyfts äntligen fram på ett rättvist sätt. Främst handlar det om kvinnorna på Skarhult; Danmarks rikaste kvinna Mette Rosenkrantz från 1500-talet eller Margaretha von Schwerin, som grundande en hushållsskola på slottet i mitten av 1900-talet.

Läsaren får följa en intressant historia under flera sekler. På ett spännande sätt får man ta del av ståndskvinnans sätt att vidga sin vardag utöver de dagliga uppgifterna i det stora hushållet. Det här var under en tid när kvinnor ännu var omyndiga. Skaparkraften och initiativen fanns, men fick inte blomstra ut på samma sätt som idag.

Alexandra von Schwerin har en diger meritlista. bl.a. en fil.kand. i statsvetenskap från Lunds universitet. Genom sina många kontakter har hon även intervjuat andra yrkeskvinnor på några skånska gods. På så sätt lyfts kvinnors roll av idag in i det historiska sammanhanget. En bok för alla att njuta av!

Uttrycket ”Kvinnor kan” förtjänar en plats på Skarhult!

Alexandra von Schwerin är född 1970, uppvuxen i Geneve, bor och arbetar på Skarhults slott.

Skarhults slotts hemsida