Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2013

Priset tilldelas byggnadsantikvarie Jimmy Juhlin Alftberg för boken om ”Borgen i Åhus, ett medeltida maktcentrum”. Boken genomsyras av författarens fascination och nyfikenhet på de medeltida intrigerna och maktkamperna. Vi ser ett ypperligt exempel på det som kallas forskarens drivkraft och själ; att få veta mera om händelser runt människor, deras seder och varande. Den viktiga kontexten för att kunna utläsa arkeologiska rester och fynd.

Vi får en spännande och farofylld resa genom århundraden. Borgen i Åhus, en dansk ärkebiskopsborg och försvarsborg är belägen vid en av medeltiden viktigaste farleder, Helge ås gamla utlopp i Östersjön. Borgen var uppenbarligen en viktig bricka i det politiska och ekonomiska maktspelet mellan Danmark och Sverige.

Författarens härliga illustrationer och framförallt de två avslutande kapitlens virtuella framställningar ger en uppfattning om borgen, dess arkitektoniska uppbyggnad, dess användning och dess användare. Att lyfta kunskapen om resterna efter det som har varit ett betydelsefullt medeltida maktcentrum ur århundradenas lager av dammig glömska och servera för oss läsare är en forskningsbedrift.

RegionmuseetFotograf: Regionmuseet