Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2012

tilldelas författaren och ornitologen Erik Hirschfeld, vars bok ”Fåglarnas Malmö” fångar läsarens nyfikenhet med sina fågelbeskrivningar, förklaringar till varför fåglarna gör som de gör samt lockande fågelpromenadsförslag. Det är en fröjd att läsa innehållsförteckningens romantiska rubriker, som tex ”Mystiska ljud i vassen”, ”Kutter på perrongen”. Det poetiska anslaget fångar och inspirerar läsaren till ornitologiska utflykter i, som E Hirschfeld säger, Sveriges bästa fågelstad. Idén att skildra en stad genom att vandra i fåglarnas kvarter och följa spåren av den alltid närvarande naturen är spännande och ger även vid handen en närmare kontakt med den hembygd man kanske inte tänker på att man lever i. Att stanna upp, kanske lyfta blicken, eller nyfiket se in i ett snår, och notera en värld av liv i en omgivning av arkitektoniska kompositioner vidgar vyerna. Att man sedan kan ladda ner promenadförslagen i sin telefon är ytterligare en fördel.

Omslag till "Fåglarnas Malmö", publiceras med tillstånd från författaren.