Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2011

 

Urban Ekstam och Nils Forshed
”Hallands Väderö. Naturen och historien.

Urban Ekstam, född 1945 i Linköping, är biolog med många böcker bakom sig. Nils Forshed, född 1940 i Stockholm, är jägmästare och frilansande illustratör sedan 1971.

Skildringen av denna lilla ö i nordvästra Skåne, är både kärleksfull och vetenskaplig i ett härligt giftermål. Fåglarna, skalbaggarna, sälarna, kossorna, de personliga träden och hela växt- och djurvärlden, skildras i ord och bild, både i detalj och med hela naturscenerier. Med fakta och poesi speglar Urban Ekstam och Nils Forshed en hel värld.

Text av Sofie Bogaeus

Foto: Magnus Andréll