Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2010

 

Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf
”Malmö i skimmer och skugga. Stadsbyggnad & arkitektur 1945 – 2005

Tyke Tykesson (f. 1962) är uppväxt i Höör och Vittsjö. Björn Magnusson Staaf (f. 1962) växte upp i Malmö.

Att berätta staden Malmös historia från andra världskrigets slut fram till idag, är ett ambitiöst projekt. Att göra det med utgångspunkt i de byggnader som ”växte upp” i staden är ännu mer ambitiöst. Författarnas grepp att låta byggnadskroppar berätta historia är oerhört inspirerande. Och de mäktiga männen (för det var alltid män) som stod bakom besluten att bygga respektive riva, lyckades säkert göra människor både förtvivlade och, ibland kanske, lyckliga. Dessa mäns gärningar skildras också. Från att ha varit en framgångsrik industristad efter andra världskriget blev Malmö en stad på dekis, dyster och föga attraktiv. Förhoppningsvis ser vi det vända igen. Men författarna stannar inte vid detta utan de lyckas också ta ett grepp om historien utanför Malmö, utanför Sverige. De lyckad förmedla att vi inte är enskilda, separata delar, utan delar i helheten – vår plats i världen. Därför är den särskild i förra årets bokflod.

Författarna har dessutom särskilt vinnlagt sig om bokens utseende och den ger en skönhetsupplevelse utöver det vanliga. Och med skönhetsupplevelsen kommer läsupplevelsen: generöst med utrymme, generöst med fotografier. Ja, generöst får sammanfatta hela bokverket. Och naturligtvis välskrivet.

Text av Sofie Bogaeus

Författarna vid prisutdelningen i juni 2010. Foto: Jan Nilsson