Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2009

 

Foto: Jan Nilsson

Ingvar Bengtsson
”Kapet av Skåne”

Ingvar Bengtsson, född 1940 i Askeröd, var under drygt 30 år anställd på Sveriges Television bland annat som programdirektör för Kanal 1. Under sin tid som distriktschef i Malmö tog han bl.a. initiativ till dramaserien Skånska mord som byggde på autentiska kriminalfall i det tidiga 1900-talets Skåne.

Med anledning av märkesåret 2008 (1658 övergick Skåne till att bli en svensk provins) är det extra roligt att få utse en författare som Ingvar Bengtsson till pristagare. I boken ”Kapet av Skåne” uppvisar han imponerande kunskaper om kampen om Skåne, hur det kom att bli ett svenskt landskap i stället för att vara en del av Danmark. Med både stora och små penseldrag levandegör han berättelsen om hur maktbalansen i Norden för alltid förändrades för 350 år sedan. Detta på ett både personligt och objektivt sätt.

Boken är både gedigen, vackert utformad och rikt illustrerad. Den har dessutom ett topografiskt register som ger boken ett mervärde för den lokalhistoriskt intresserade.