Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2008

Två böcker och därmed två författare delar i år på Lengertz litteraturpris. Detta motiveras av att det förra året kom två böcker om skånsk keramik, båda välgjorda och rika på kunskap, men också så olika att de kompletterar varandra.

Den ena är ”Keramik från Kvidinge. Om krukmakerierna i kvidingebygden” av Tomas Anagrius. Författaren, som själv är keramiker, flyttade till Kvidinge 1967 lockad av ortens krukmakartraditioner. Nu har han dokumenterat krukmakarna och deras verkstäder i en bok som presenterar denna ortstypiska näring så att det är av intresse långt utanför Kvidinge.

Den andra boken är ”Skånsk allmogekeramik. Lergods under tre sekler” av Christina Lindvall-Nordin. Författarinnan har i många år forskat kring och samlat på keramik. I sin bok ger hon en utförlig översikt över krukmakare och krukmakarprodukter i Skåne. Med många namn och bilder av föremål är det en inspirerande och användbar uppslagsbok.

Tomas Anagrius
”Keramik från Kvidinge.
Om krukmakerierna i kvidingebygden”

Tomas Anagrius är född 1939 i Stockholm och utbildade sig på Konstfackskolan 1956-1961. Han bor och arbetar sedan 1967 i Kvidinge i nordvästra Skåne, där landskapet är en stor inspirationskälla för honom som konstnär och keramiker. I sitt keramiska arbete använder han sig också av många lokala material, såsom leror och metalloxider av olika slag.

I den här delen av Skåne har man leran rakt under fötterna! Här finns därför en omfattande keramisk tradition. I Kvidinge t.ex. har över fyrtio krukmakare varit verksamma. Tomas Anagrius har ägnat flera års forskning kring krukmakartraditionerna här vilket resulterat i utställningar, föredrag, artiklar m.m. 2007 gav han ut boken ”Keramik från Kvidinge” om krukmakerierna i kvidingebygden.

I sitt eget keramiska arbete har han under tidigare år knutit an till lergodstraditionen här i Kvidinge, men också förnyat och utvecklat den. Framför allt den speciella tekniken att dekorera kärlen som kallas för hornmålning. Flera färgade leror (engober) läggs samtidigt ovanpå varandra, ”vått i vått”.

Numera arbetar han mest med högbränt stengods. Det är både drejade och handbyggda föremål. De handbyggda formerna är sammansatta av stora lersjok, till bl. a. ovala vasformer och större oktagonala fat.

Tomas Anagrius stengodsglasyrer är mycket speciella och resultatet av flera års experiment. Framförallt har han fått fram en intensitet och ett ”liv” i glasyrerna. Genom sitt särskilda sätt att använda flera glasyrer över varandra får föremålen en färgmättnad och djup. Han bränner sitt stengods till 1280 grader i reducerande atmosfär, vilket ger det mest intressanta och spännande resultatet.

Tomas Anagrius är representerad på ett flertal museer bl.a. Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg och Höganäs Museum.

 

Christina Lindvall-Nordin
”Skånsk allmogekeramik.
Lergods under tre sekler”

Född 1940 i Lund. Bott i Höör i 50 år, Laholm i 18 år och sedan 2004 på bosatt på en släktgård på Hallandsås.

Utbildning och yrkesliv:
Fil.lic. examen i Konsthistoria vid Lunds Universitet 1971.

Antikvarie på Kulturen i Lund 1967-84, kommunantikvarie och museichef i Ängelholm 1988-2000, chef f Keramikmuseet i Laholm 1993-2003. Fackgranskare i Svenska Akademiens ordbok, Lund.

Arbetat som folkbildare över hela landet sedan 1968. Skrivit åtskilliga fackartiklar i såväl Kulturens årsbok som dags- och fackpress. Sedan 1976 frilansat som medarbetare i Antik&Auktion.

Litteratur i urval:

”Soffans Nya kläder”, tillsammans med Kirsten Hennix, ”Rosor på Kind” Sveriges Radios Förlag. Medarbetat ibland annat ”Rosor och violer i korsstygn” L T´ s Förlag, ”Boken om gamla material” Signum Bokförlag, ”Kungligt Klädd” Livrustkammaren i Stockholm, ”Tösabitar” utg av Skånes Arkivförbund, ” Gräbbor, Töser Kvingor Nådor ”, 1997 Skånska Akademien & Corona Bokförlag. På eget förlag: ”Laholmskeramik, föremål och verkstäder i Sydhalland” 1999, ”Skånsk Allmogekeramik, lergods under tre sekler” 2007.

 

www.laholmskeramik.se

www.skanekeramik.se