Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2007

 

Lena Carlsson
”Om tre gårdar på Hven”

Lengertz litteraturpris 2007 tilldelas Lena Carlsson för hennes bok ”Om tre gårdar på Hven”. Det är inte vilka gårdar som helst som Lena Carlsson studerat. Det är Nya Uraniborg, Kungsgården Uranienborg och Nämndemansgården. Läsaren bjuds på en resa genom flera århundraden och till olika miljöer. Genom byggnaderna berättas en del av ön Vens historia.

Lena Carlsson är konsthistoriker. Hon har inventerat arkiv i både Sverige och Danmark och använt reseskildringar. Det har blivit en både intressant och vacker skrift, inte minst illustrationerna – såväl kartor i färg som fotografier i svartvitt – bidrar till det. Det är en skrift som inte bara Ven-bor kan försjunka i.

Särskilt roliga är de teckningar med jaktmotiv gjorda av Skånes hembygdsförbunds förste landsantikvarie Harald Olsson som gästade Ven vid jakter främst under 1940-talet.