Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2006

 

Kajsa Bjurklint Rosenblad
”Scenografi för ett ståndsmässigt liv.
Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900”

Kajsa Bjurklint Rosenblad tilldelas Lengertz litteraturpris 2006 för sin doktorsavhandling i konstvetenskap ”Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900”. Avhandlingen lades under 2005 fram vid Institutionen för konst- och musikvetenskap vid Lunds universitet.

I en rikt illustrerad arkitekturhistorisk studie skildrar hon hur den skånska adeln under 1800-talets andra hälft lät bygga slott och anlägga trädgårdar och parker i en omfattning som saknar motstycke i svensk historia. Bjurklint har baserat sin studie på ett gediget forskningsarbete där hon gått igenom avsevärda mängder källmaterial.

Kajsa Bjurklint Rosenblad bryter ny mark på ett forskningsområde som har ständig aktualitet i Skåne. Bjurklint har tidigare även medverkat i en av Skånes hembygdsförbunds årsböcker, Skånska godsmiljöer, från år 2001. Att 2006 tilldela en kvinnlig författare och forskare Lengertz kulturpris i litteratur är desto viktigare då sedan 1967 enbart fem kvinnor har erhållit priset.