Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris 2005

 

Nils Lewan
”Perspektiv på skånska landskap”

Nils Lewan, kulturgeograf och docent i Lund, får litteraturpriset för sin bok ”Perspektiv på skånska landskap” som kom ut förra året såsom årsbok i den skånska naturskyddsföreningen.

Det är en både rik och behändig bok. Med behändig menas att den är utmärkt som handbok för den som färdas i Skåne. Den bjuder på flera olika perspektiv. Det är forskarens perspektiv när han urskiljer och karaktäriserar olika typer av landskap, som kustens, jordbrukets, försvarets, fritidens och tätorternas landskap. Det är tidsperspektivet som fördjupar bilden och beskriver händelser i landskap. Det är också det uppifrånperspektiv som flygfotot med sin överblick ger. Boken är fylld av illustrationer av många olika slag, som kartor och färgbilder.

Nils Lewan är en flitig författare. En enkel sökning i vårt vanligaste biblioteksregister ger 61 träffar. Det är naturligtvis en särskild glädje att konstatera att några artiklar står i Skånes hembygdsförbunds årsböcker. Den tidigaste i 1970 års bok och den senaste i 2004 års bok ”Skånska sommarnöjen”, där Nils Lewan skrivit en viktig artikel om det nutidsfenomen som i hög grad påverkar vår landsbygd: omvandlingen av sommarställen till åretruntboende.