Skånes Hembygdsförbund

Lengertz litteraturpris

 

Pristagare

2018 Per Karsten och Andreas Manhag, ”Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie”

2017 Sven Rosborn, ”Det medeltida Malmö – Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia”

2016 Tore Jönsson, ”…som mina förfäder alltid har gjort. Historia kring Agusastugan”

2015 Alexandra von Schwerin, ”Den dolda kvinnomakten – 500 år på Skarhults slott”

2014 Per Blomberg och Sven Persson, ”Skånes landskap i förändring”

2013 Jimmy Juhlin Alftberg, ”Borgen i Åhus – ett medeltida maktcentrum”

2012 Erik Hirschfeld, ”Fåglarnas Malmö”

2011 Urban Ekstam och Nils Forshed, ” Hallands Väderö. Naturen och historien”

2010 Tyke Tykesson och Björn Magnusson Staaf, ”Malmö i skimmer och skugga”

2009 Ingvar Bengtsson, ”Kapet av Skåne”

2008 Tomas Anagrius, ”Keramik från Kvidinge. Om krukmakerier i kvidingebygden” Christina Lindvall–Nordin, ”Skånsk allmogekeramik. Lergods under tre sekler”

2007 Lena Carlsson, ”Om tre gårdar på Hven”

2006 Kajsa Bjurklint Rosenblad, ”Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns
slottsbyggande i Skåne 1840-1900″

2005 Nils Lewan, ”Perspektiv på skånska landskap”

 

Tidigare pristagare