Skånes Hembygdsförbund

Lengertz konstpris 2018

Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund har beslutat att utse Birgitta Nelson Clauss till pristagare av Lengertz konstpris 2018. Motiveringen lyder:

”Birgitta Nelson Clauss är utbildad på Konstfack i Stockholm och Grafikskolan Forum i Malmö och har varit verksam som konstnär i Skåne i snart femtio år. Hon gör stora bildvävar och är rikhaltigt representerad inom och utom Sverige i offentlig och privat miljö, bland annat Statens konstråd, Malmö Museum, Röhsska museet, SE-banken, Akzo Nobel och i ett stort antal kommuner, landsting och kyrkor. Hon har ständigt nya utställningar.

Birgitta Nelson Clauss arbetar alltid först med att göra en målning, gouache eller olja. En del målningar för hon vidare till vävar. Hon tecknar och skissar jämt, hon arbetar med fritt broderi och med skulptur i trä, gummi och papper.

Verken har en alldeles egen bildvärld, det finns ett lustfyllt berättande och mycket att titta på både i de textila verken och målningarna. Det är lekfullt och roligt, men med plötsliga stråk av svärta och allvar. Titlarna leder betraktaren genom bilderna, som t ex ”Islossning”, ”I min ungdom speglade jag mig mycket”. Människor, djur och föremål är livfullt och karaktärsfullt gestaltade. Det myllrar av liv och rörelse, figurer med attribut av kläder, solglasögon, fjädrar och skor befolkar bilderna. Hennes tekniska skicklighet är stor, liksom känslan för komposition och färg.

Sammanfattningsvis har Birgitta Nelson Clauss ett långt och gediget konstnärskap, där hon på ett hantverksmässigt säkert sätt utvecklat en egen bildvärld, fylld av lust och lekfullhet.”